Наш етос

Заява про місію для школи Оклі та Центру раннього навчання

O akleigh позитивно ставиться і може робити

A Завжди спирайтеся на сильні сторони та визнавайте досягнення

K знання та свято наших різноманітних культур, цінностей та походження

L слухати голос зіниці

E н заохочувати самостійність та життєві навички

I корпоративне навчання у всьому суспільстві

G Ive діти стимулюючі та захоплюючі уроки

H високоякісні можливості гри

 

A n політика відкритих дверей та партнерство з сім'ями

N неприємності через почуття безпеки та захисту

D розвивати впевненість

 

E дуже поважають та підтримують у нашій громаді

Y вуха через складну та змістовну індивідуальну навчальну програму

I індивідуальні результати навчання завдяки ранньому втручанню

C омунікація лежить в основі всього, що ми робимо