Ang aming mga Ethos

Mission Statement para sa Oakleigh School at ang Early Years Intevention Center

O Ang akleigh ay may positibo at 'maaaring gawin' na ugali

A lways bumuo sa lakas at makilala ang mga nakamit

K kaalaman at pagdiriwang ng ating magkakaibang kultura, pagpapahalaga at pinagmulan

L isten sa mag-aaral boses

E ncourage kalayaan at kasanayan sa buhay

I isama ang pag-aaral sa buong mas malawak na pamayanan

G ang mga bata ay nakapagpapasigla at nakakaengganyo ng mga aralin

H igh kalidad ng mga pagkakataon sa paglalaro

 

A n patakaran sa bukas na pintuan at pakikipagsosyo sa mga pamilya

N urture sa pamamagitan ng pakiramdam na ligtas at ligtas

D pag-unlad ng kumpiyansa

 

E veryone ay iginagalang at sinusuportahan sa aming komunidad

Y tainga ng pag-aaral sa pamamagitan ng isang mapaghamong at makabuluhang indibidwal na kurikulum

I indibidwal na kinalabasan ng pag-aaral sa pamamagitan ng maagang interbensyon

C Ang komunikasyon ay nasa puso ng lahat ng ating ginagawa