Interventionscenter för tidiga år

Early Years Intervention Center (EYIC) erbjuder en mängd olika tjänster för barn från födelse till lagstadgad skolålder med en rad speciella utbildningsbehov och funktionshinder.

EYIC-grupperna är baserade på platsen för Oakleigh School och Acorn Assessment Center har också en bas vid Colindale School. Barnen och personalen har full tillgång till det omfattande utbudet av faciliteter på båda platserna. The Early Years Intervention Center och Oakleigh School organiseras separat och barnen som omfattas av EYIC fortsätter med ett brett utbud av utbildning i lagstadgad skolålder.

EYIC har tre avdelningar som var och en tillgodoser behoven hos tidiga år barn med särskilda utbildningsbehov och funktionshinder på ett annat sätt.

Se: Tidiga års interventionscenter Organisationsschema

Acorn Assessment Center

Acorn Center är baserat på två platser; en vid Oakleigh School i Whetstone och en vid Colindale Primary School. Acorn kommer under ledning av Oakleigh School & Early Years Intervention Center. Acorn är bemannad av en assistentchef, i varje klass finns en klasslärare och tre till fyra assistenter för lärande, beroende på behov. Varje webbplats har en pool, en mjuk lekplats och möjligheter till en sensorisk miljö.

Barnet Early Years SEND Advisory Team

Från och med april 2021 har förskolans inkluderingsteam och förskolelärarlaget gått samman för att skapa en specialistrådgivning och interventionstjänst för tidiga år, The Early Years SEND Advisory Team. The Early Years SEND Advisory Team erbjuder intervention till barn som uppvisar vissa förseningar eller svårigheter i sin utveckling, under 5 år som bor i London Borough of Barnet.