Наш етос

Изјава о мисији за школу Оаклеигх и центар за ране године

O аклеигх има позитиван став и „може“

A Увек градите на снагама и препознајте достигнућа

K откриће и слављење наших различитих култура, вредности и порекла

L слушати глас ученика

E подстакните самосталност и животне вештине

I корпоративно учење у широј заједници

G иве деце која стимулишу и укључују лекције

H квалитетне могућности игре

 

A н политика отворених врата и партнерство са породицама

N квар кроз осећај сигурности и сигурности

D развијати самопоуздање

 

E веома се поштује и подржава у нашој заједници

Y уши учења кроз изазован и смислен индивидуализован курикулум

I н индивидуални исходи учења раном интервенцијом

C комуникација је у срцу свега што радимо