Ethos

Bayaanka Hadafka ee Dugsiga Oakleigh iyo Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore

O akleigh wuxuu leeyahay aragti wanaagsan oo 'sameyn kara'

A marwalba waxaan kudhisaa awooda oo waxaan aqoonsadaa guulaha

K hada iyo dabaaldeg dhaqamadeena, qiyamkeena iyo sooyaalkeena kala geddisan

L loogu talagalay codka ardayda

E dhiirrigeliya madax-bannaanida iyo xirfadaha nolosha

I barashada koobi ee guud ahaan bulshada

G Waxaan jeclahay carruurta inay xiiseeyaan oo ay xiiseeyaan

H fursadaha ciyaar tayo leh

 

A n siyaasada albaabada furan iyo iskaashi lala yeesho qoysaska

N ku kobci adigoo dareemaya amaan iyo xasillooni

D kalsooni gelinta

 

E qof walba waa lagu ixtiraamaa oo lagu taageeraa bulshadeena

Y dhegaha wax barashada iyada oo loo marayo manhaj shaqsiyeed shaqsiyeed adag oo macna leh

I natiijooyinka barashada shakhsiyadeed iyada oo loo marayo faragelinta hore

C wada hadalku wuxuu udub dhexaad u yahay wax kasta oo aan sameyno