Naš Ethos

Izjava o misiji za šolo Oakleigh in Center za zgodnja leta

O Akleigh ima pozitiven odnos in zmožnost

A Vedno gradi na močeh in prepoznaj dosežke

K spoznanje in praznovanje naših raznolikih kultur, vrednot in ozadij

L glas na zenico

E spodbujajte neodvisnost in življenjske spretnosti

I nkorporativno učenje v širši skupnosti

G ive otroci spodbudne in zanimive lekcije

H kakovostne priložnosti za igro

 

A n politika odprtih vrat in partnerstvo z družinami

N upornost skozi občutek varnosti in varnosti

D razvijati samozavest

 

E zelo zelo spoštujemo in podpiramo v naši skupnosti

Y ušesa učenja skozi zahteven in smiseln individualiziran učni načrt

I individualni učni rezultati z zgodnjim posredovanjem

C komunikacija je v središču vsega, kar počnemo