Naša etika

Vyhlásenie o poslaní pre školu Oakleigh School a Early Years Intevention Center

O akleigh má pozitívny a „dokáže“ prístup

A Vždy stavia na silných stránkach a uznáva úspechy

K oslava a oslava našich rozmanitých kultúr, hodnôt a pozadia

L je hlasom žiaka

E podnecovať nezávislosť a životné zručnosti

I začleniť vzdelávanie do širšej komunity

G ive deti stimulujúce a pútavé hodiny

H kvalitné herné príležitosti

 

A n politika otvorených dverí a partnerstvo s rodinami

N nutkanie prostredníctvom pocitu bezpečia a istoty

D sebadôvera

 

E v našej komunite je každý rešpektovaný a podporovaný

Y uši učenia prostredníctvom náročného a zmysluplného individualizovaného učebného plánu

I ndividuálne výsledky vzdelávania prostredníctvom včasnej intervencie

C Komunikácia je jadrom všetkého, čo robíme