Nasz etos

Deklaracja misji Oakleigh School i Early Years Intevention Center

O akleigh ma pozytywne nastawienie i „potrafi”

A Zawsze wykorzystuj mocne strony i doceniaj osiągnięcia

K znajomość i celebracja naszych różnorodnych kultur, wartości i środowisk

L jest głosem ucznia

E Zachęcaj do samodzielności i umiejętności życiowych

I uczenie się w ramach szerszej społeczności

G pięcioro dzieci stymulujące i angażujące lekcje

H wysokiej jakości możliwości gry

 

A n polityka otwartych drzwi i partnerstwo z rodzinami

N zachęcać poprzez poczucie bezpieczeństwa

D evelop zaufanie

 

E Veryone jest szanowany i wspierany w naszej społeczności

Y uszy uczenia się poprzez ambitny i znaczący zindywidualizowany program nauczania

I indywidualne efekty uczenia się dzięki wczesnej interwencji

C komunikacja jest podstawą wszystkiego, co robimy