L-Etos tagħna

Dikjarazzjoni tal-Missjoni għall-Iskola Oakleigh u ċ-Ċentru tal-Invenzjoni tas-Snin Bikrin

O akleigh għandu attitudni pożittiva u 'tista' tagħmel '

A Dejjem nibnu fuq saħħiet u nirrikonoxxu l-kisbiet

K għarfien u ċelebrazzjoni tad-diversi kulturi, valuri u sfondi tagħna

L isten għall-vuċi tal-istudent

E inkuraġġixxi l-indipendenza u l-ħiliet tal-ħajja

I nkorpora t-tagħlim mal-komunità usa '

G jgħixu lit-tfal lezzjonijiet stimulanti u impenjattivi

H opportunitajiet ta 'logħob ta' kwalità għolja

 

A n politika tal-bieb miftuħ u sħubija mal-familji

N urture billi tħossok sigur u sikur

D tiżviluppa kunfidenza

 

E ħafna huwa rispettat u appoġġjat fil-komunità tagħna

Y widnejn ta 'tagħlim permezz ta' kurrikulu individwalizzat ta 'sfida u li jagħmel sens

I riżultati ta 'tagħlim individwali permezz ta' intervent bikri

C Komunikazzjoni hija fil-qalba ta 'dak kollu li nagħmlu