Нашиот етос

Изјава за мисијата за училиштето Оуклиг и Центарот за рани години на инвенција

O akleigh има позитивен став и „може“

A секогаш градиме на силните страни и ги препознаваме достигнувањата

K сега добивање и славење на нашите различни култури, вредности и потекла

L е глас на ученик

E поттикнување на независност и животни вештини

I корпоративно учење низ пошироката заедница

G ive деца стимулирање и ангажирање на часови

H igh квалитетни можности за игра

 

A n политика на отворени врати и партнерство со семејства

N уртиразија преку чувство на сигурност и сигурност

D доверба во евелоп

 

E многу е почитуван и поддржан во нашата заедница

Y уши на учење преку предизвикувачка и значајна индивидуализирана наставна програма

I индивидуални резултати од учењето преку рана интервенција

C мумуникацијата е во срцето на сè што правиме