Mūsų etosas

Misija Oakleigh mokykloje ir Ankstyvųjų metų ketinimų centre

O Akleigh turi teigiamą ir „gali“ požiūrį

A visada remiasi stipriosiomis pusėmis ir pripažįsta pasiekimus

K mūsų įvairių kultūrų, vertybių ir kilmių pažinimas ir šventė

L klausytis mokinio balso

E skatinti savarankiškumą ir gyvenimo įgūdžius

I nkorporacinis mokymasis platesnėje bendruomenėje

G stimuliuojančios ir įtraukiančios pamokos

H aukštos kokybės žaidimo galimybės

 

A n atvirų durų politika ir partnerystė su šeimomis

N dilgčiojimas per jausmas saugus ir saugus

D evelop pasitikėjimą

 

E labai vienas yra gerbiamas ir palaikomas mūsų bendruomenėje

Y mokytis pagal sudėtingą ir prasmingą individualizuotą mokymo programą

I atskiri mokymosi rezultatai per ankstyvą įsikišimą

C bendravimas yra visų mūsų veiklos esmė