מדיניות

Oakleigh הספר יש מגוון רחב של מדיניות אשר ניסח ואושר על ידי הגוף השלט והם מאפשרים לנו לעבוד יחד את התוצאות הטובות ביותר עבור הילדים שלנו.

אם אתה מעוניין בעותקי נייר של כל אחת מפוליסות אלה, או אם תרצה לראות את המסמכים המוזכרים בפוליסות אלו, אך אינם מופיעים באתר שלנו, פנה למשרד של בית הספר.

ראה גם: תכנית הלימודים שלנו

* דורש תוכנת Adobe Acrobat Reader