Le linn an tSamhraidh, rinneamar athchóiriú ar ár gclós súgartha scoile agus chuireamar marcálacha clós súgartha nua tarraingteach chun súgradh gníomhach agus foghlaim lasmuigh a spreagadh. Suiteáilte ag Clóis Súgartha Spraoi & Gníomhacha, tá na marcálacha tar éis an ceantar a dhéanamh níos gile agus tá an-áthas ar ár ndaltaí iad a úsáid ó d’fhill siad ar scoil.

Ar an 13ú Samhain, shroich mé ár scoil le spleodar agus le fiosracht agus ní raibh mé in ann fanacht chun tús a chur lenár n-imeacht Get Moving mar chúnamh do Leanaí i nGátar.

Tá athruithe sealadacha ar sheirbhísí sláinte leanaí agus daoine óga áitiúla i Barnet curtha i bhfeidhm. Chun a chinntiú gur féidir leis an NHS leanúint ar aghaidh ag soláthar an chúraim is fearr do dhaoine áitiúla i rith an gheimhridh agus an paindéim leanúnach COVID-19, fógraíodh roinnt athruithe sealadacha ar sheirbhísí sláinte do leanaí agus do dhaoine óga.