Gure ethos

Oakleigh eskolaren eta hasierako urteetako esku hartze zentroaren misioa

O akleigh-ek jarrera positiboa du eta "egin dezake"

A Beti indarguneak eraikitzen dituzte eta lorpenak aitortzen dituzte

K gure kultura, balio eta jatorri anitzak ezagutzea eta ospatzea

L ikaslearen ahotsa da

E independentzia eta bizitzarako trebetasunak bultzatu

I nkorporatu ikaskuntza komunitate zabalean

G seme-alabak ikasgai bizigarri eta erakargarriekin

H kalitate handiko jolas aukera

 

A n ate irekiko politika eta familiekin lankidetza

N urture seguru eta seguru sentitzearen bidez

D konfiantza garatu

 

E Oso bat errespetatu eta onartzen da gure komunitatean

Y ikasteko belarriak curriculum indibidualizatu erronkari eta esanguratsu baten bidez

I ikaskuntza banakako emaitzak esku-hartze goiztiarraren bidez

C Komunikazioa egiten dugun guztiaren oinarrian dago