Ηθός μας

Δήλωση αποστολής για το σχολείο Oakleigh και το κέντρο πρωτοβουλίας Early Years

O Το akleigh έχει μια θετική και «μπορεί να κάνει» στάση

A Τα lways βασίζονται στα δυνατά σημεία και αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα

K τώρα και γιορτάζουμε τους διαφορετικούς πολιτισμούς, τις αξίες και τα υπόβαθρά μας

L η φωνή του μαθητή

E να ενθαρρύνουν την ανεξαρτησία και τις δεξιότητες ζωής

I n εταιρική μάθηση σε όλη την ευρύτερη κοινότητα

G Τα παιδιά ενθαρρύνουν και ενδιαφέρουν μαθήματα

H υψηλές ευκαιρίες παιχνιδιού

 

A n ανοιχτή πόρτα και συνεργασία με οικογένειες

N ώθηση μέσω της αίσθησης ασφάλειας και προστασίας

D Evelop εμπιστοσύνη

 

E Πολύ σεβόμαστε και υποστηρίζονται στην κοινότητά μας

Y αυτιά μάθησης μέσα από ένα προκλητικό και ουσιαστικό εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών

I nατομικά μαθησιακά αποτελέσματα μέσω πρώιμης παρέμβασης

C Ο συντονισμός βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε