Ein Ethos

Datganiad Cenhadaeth ar gyfer Ysgol Oakleigh a Chanolfan Ymyrraeth y Blynyddoedd Cynnar

O mae gan akleigh agwedd gadarnhaol a 'gallu gwneud'

A mae ffyrdd yn adeiladu ar gryfderau ac yn cydnabod cyflawniadau

K addo a dathlu ein diwylliannau, gwerthoedd a chefndiroedd amrywiol

L isten i lais disgybl

E annog annibyniaeth a sgiliau bywyd

I ncorporate dysgu ar draws y gymuned ehangach

G gwersi ysgogol a gafaelgar i blant

H cyfleoedd chwarae o safon

 

A n polisi drws agored a phartneriaeth gyda theuluoedd

N amddiffyn trwy deimlo'n ddiogel

D datblygu hyder

 

E mae rhywun yn cael ei barchu a'i gefnogi yn ein cymuned

Y clustiau dysgu trwy gwricwlwm unigol heriol a ystyrlon

I canlyniadau dysgu unigol trwy ymyrraeth gynnar

C mae cyfathrebu wrth wraidd popeth a wnawn