Naš etos

Izjava o misiji za školu Oakleigh i centar za rane godine

O akleigh ima pozitivan i "može" stav

A Uvijek se nadovežite na snage i prepoznajte postignuća

K otkriće i slavljenje naših različitih kultura, vrijednosti i porijekla

L slušati glas učenika

E poticati neovisnost i životne vještine

I korporativno učenje u široj zajednici

G ive djece stimulativne i angažovane lekcije

H kvalitetne mogućnosti igre

 

A n politika otvorenih vrata i partnerstvo sa porodicama

N kvar kroz osjećaj sigurnosti i sigurnosti

D razvijati samopouzdanje

 

E veoma se poštuje i podržava u našoj zajednici

Y uši učenja kroz izazovan i smislen individualiziran kurikulum

I pojedinačni ishodi učenja ranom intervencijom

C komunikacija je srž svega što radimo