Нашият Етос

Изложение на мисията за училището в Оукли и Центъра за намеса в ранните години

O akleigh има положително отношение и може да направи

A Винаги надграждайте силни страни и признавайте постиженията

K знание и празник на нашите разнообразни култури, ценности и произход

L слушам глас на ученика

E Насърчавайте независимостта и житейските умения

I корпоративно обучение в по-широката общност

G ive деца стимулиращи и ангажиращи уроци

H igh качествени възможности за игра

 

A n политика на отворени врати и партньорство със семействата

N разкъсване чрез чувство за сигурност и сигурност

D развиват увереност

 

E много се уважава и подкрепя в нашата общност

Y ушите на обучение чрез предизвикателна и смислена индивидуализирана учебна програма

I индивидуални резултати от обучението чрез ранна намеса

C комуникацията е в основата на всичко, което правим