Ethosumuz

Oakleigh Məktəbi və İlk İllər İnteqrasiya Mərkəzi üçün Missiya Bəyanatı

O akleigh müsbət və 'edə bilərik' davranışına sahibdir

A Həmişə güclü tərəflər üzərində qurun və nailiyyətləri tanıyın

K müxtəlif mədəniyyətlərimizi, dəyərlərimizi və köklərimizi qeyd etmək və qeyd etmək

L şagird səsinə qulaq asmaq

E müstəqillik və həyat bacarıqlarını təşviq edin

I geniş ictimaiyyət arasında öyrənməyi birləşdirin

G ive uşaqlar stimullaşdırıcı və cəlbedici dərslər

H yüksək keyfiyyətli oyun imkanları

 

A n açıq qapı siyasəti və ailələrlə ortaqlıq

N özünüzü etibarlı və etibarlı hiss etməklə inkişaf etdirin

D özünə inam yaradır

 

E çoxumuza hörmət və dəstək verilir

Y çətin və mənalı fərdiləşdirilmiş tədris proqramı vasitəsilə öyrənmə qulaqları

I erkən müdaxilə yolu ilə fərdi öyrənmə nəticələri

C məşhurlaşma etdiyimiz hər şeyin mərkəzindədir